• Artist:Izumi KATO, Exhibition:Assembly 1: Unstored
  • Artist:Izumi KATO, Exhibition:Assembly 1: Unstored
  • Artist:Izumi KATO, Exhibition:Assembly 1: Unstored
  • Artist:Izumi KATO, Exhibition:Assembly 1: Unstored
  • Artist:Izumi KATO, Exhibition:Assembly 1: Unstored
  • Artist:Izumi KATO, Exhibition:Assembly 1: Unstored