• Artist:村上隆, Exhibition:Takashi Murakami Mononoke Kyoto