Klara KRISTALOVA

Two dark holes and other stories

solo show

12 mai - 21 juillet 2007

miami

infos artiste

  • Artist:Klara KRISTALOVA, Exhibition:Two dark holes and other stories
  • Artist:Klara KRISTALOVA, Exhibition:Two dark holes and other stories
  • Artist:Klara KRISTALOVA, Exhibition:Two dark holes and other stories
  • Artist:Klara KRISTALOVA, Exhibition:Two dark holes and other stories
  • Artist:Klara KRISTALOVA, Exhibition:Two dark holes and other stories
  • Artist:Klara KRISTALOVA, Exhibition:Two dark holes and other stories